Česká buiatrická společnost a Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci na téma Akutní medicína u přežvýkavců, která se uskuteční 9. listopadu 2019 v Pavilonu prof. Klobouka na VFU Brno


Program:

08:30 – 09:00 Prezence

09:00- 09:10 Zahájení semináře

Doc.MVDr. Michal Crha, PhD. děkan FVL VFU Brno

09:10 – 10:00 Rizika komplikovaného porodu a jejich řešení

MVDr. Martin Vlček, Ph.D.

10:00 – 11:00 Diagnostika a terapie syndromu ulehnutí krav po porodu

Prof. Dr. Alexander Starke, ECBHM VF Lipsko

11:00– 11:45 Infuzní terapie u skotu

MVDr. Ivo Tejnil

11:45– 12:30 Řešení těžkých bachorových dysfunkcí u skotu

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 14:15 Řešení bachorových dysfunkcí u ovcí a koz

MVDr. Jana Gricová (Šmidková), Ph.D.

14:15 – 15:00 Intoxikace u skotu

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

15:00 – 15:20 Mastitidy – nové výzvy a nové možnosti

MVDr. Tomáš Páleník, Ph.D.

Diskuze a zakončení semináře


Organizační pokyny:

Účastnický poplatek:

Člen ČBS: 2000,- Kč

Nečlen ČBS: 3000,- Kč

Člen ČBS bez zaplaceného členského příspěvku: 3000,- Kč

Studenti a důchodci: 300,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, písemné podklady, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.

Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS: 27-4036890277/0100, variabilní symbol 20191109, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Přihlášky zasílejte do 5. 11. 2019 na adresu: cebs@seznam.cz

Přihlásit se můžete také zde na stránkách.