Česká buiatrická společnost

Fakulta veterinárního lékařství

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma:

 

Management produkčního zdraví v chovech skotu a malých přežvýkavců

 

který se uskuteční  10. listopadu 2018

v Pavilonu prof. Klobouka na VFU Brno

 

Program:

09:00 – 09:30   Prezence

09:30 – 09:40   Zahájení

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. děkan FVL

 09:40 – 10:30   Racionální výživa – základní předpoklad produkčního zdraví dojnic

Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D. VU Košice

10:30 – 11:00   Aktuální zdravotní problematika v chovech skotu

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., MVDr. Martin Vlček, PhD,. MVDr. František Tulis

11:00 – 12:00   Management zdraví  pohybového aparátu dojnic

Prof..Dr. Johann Kofler Ph.D.  Veterinární  univerzita Vídeň                    

12:00 – 12:50   Aktuální trendy v  managementu zdraví mléčné žlázy

MVDr. Gabriela Zelinková

12:50 – 13:30   Terapie mastitid založená na základě faremní diagnostiky

MVDr. Josef Prášek, Ph.D., Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. FVL VFU Brno

 

13:30 – 14:30  Přestávka na oběd

 

14:30 – 15:10   Ekonomické ztráty vyvolané produkčními chorobami dojených krav

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., VÚŽV Praha  Uhříněves

 15:10 –16:00   Management zdraví v chovu koz

MVDr. Lukáš Hlubek

16:00 – 16:30   Prevence respiračního syndrom u telat a mladého skotu

MVDr. Josef Krejčí VUVeL Brno

16:30 – 17:00   MOOML poskytuje důležité potřebné informace pro chovatele i  veterinární lékaře

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. SCHAUMANN ČR s.r.o

17:00               Závěr semináře,  občerstvení

 

Organizační pokyny:

Účastnický poplatek:

Člen ČBS:                                                                                           1400,- Kč

Nečlen ČBS:                                                                                       1900,- Kč

Studenti a důchodci:                                                                          300,- Kč

 

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, písemné podklady, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.

Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS:  27-4036890277/0100,  variabilní symbol  10112018,

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

 

Přihlášky zasílejte elektronicky, písemně nebo mailem do  3. 11. 2018.

Přihlášku s programem v textové formě můžete stahovat zde.

 

Adresa: Česká buiatrická společnost, Palackého 1-3,  61242 Brno

Email: cebs@seznam.cz

 

S registrací na konferenci účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze za účelem organizace semináře a přípravy certifikátů.