Česká Buiatrická Společnost

a

HIPRA Slovensko s. r. o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

“Revoluce v prevenci mastitid”

 

který se bude konat v rámci odborného programu 17. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2019, v sobotu 6. dubna 2019 v Kongresovém centru Aldis, a.s. v Hradci Králové.

Cílem našeho setkání bude zejména problematika subklinických a klinických mastitid způsobených Strep. uberis a seznámení s inovativním přístupem umožňujícím získat kontrolu nad patogenem, který způsobuje frustrující klinické mastitidy a jehož prevalence se v našich chovech neustále zvyšuje.

Pro tuto speciální událost organizujeme nejenom přednášky odborníků, ale také možnost získat více informací o vakcíně UBAC®, jejím působení, benefitech, výsledcích studií a mnoho dalšího.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 


 

Program:

 

9:00 – 9:30                 Registrace

 

9:30                            Zahájení

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., dipl. ECBHM (prezident ČBS)

9:30 – 10:00             Subklinická mastitis u malých přežvýkavců

Univ. Prof. Dr. Walter Baumgartner (Veterinärmedizinische Universität Wien)

10:00 – 10:20               Strep. uberis – výsledky vyšetření v SVÚ Jihlava – jeho výskyt a citlivost k antimikrobikům

Mgr. Bronislav Šimek (laboratoř molekulární biologie SVÚ Jihlava)

10:20 – 10:40             Je na čase získat kontrolu nad Strep. uberis

MVDr. Zbyněk Dvořák (HIPRA)

10:40 – 11:20             Vývoj vakcíny proti Strep. uberis & výsledky terénních studií

MVDr. Tomáš Páleník, Ph.D. (HIPRA)

11:20 – 11:30             Key message  

MVDr. Zbyněk Dvořák (HIPRA)

11:30 – 12:20             Praktické zkušenosti s využitím vakcíny proti Strep. uberis

Tomasz Jankowiak, DVM (soukromý veterinární lékař)

12:20 – 12:50             Otázky a odpovědi – vše co Vás zajímá a dosud nebylo vyřčeno

Daniel Zalduendo DVM (HIPRA)

12:50 – 14:00             Oběd  

14:00 – 14:30             Otázky a odpovědi – vše co Vás zajímá a dosud nebylo vyřčeno

Daniel Zalduendo DVM (HIPRA)

14:30 – 15:00              Strep. uberis, epidemiologie a evoluce

Prof. Paolo Moroni (Cornell University USA), MVDr. Miroslav Věříš (soukromý veterinární lékař)

15:00                          Diskuze a závěr

 


 

Organizační pokyny:

Účastnický poplatek:

Člen ČBS:                                                                                           2000,- Kč

Nečlen ČBS:                                                                                       3000,- Kč

Studenti a důchodci:                                                                           300,- Kč

 

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, písemné podklady, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.

Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS:  27-4036890277/0100,  variabilní symbol 10112019,

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

 

Přihlášky zasílejte elektronicky, písemně nebo mailem do  31. 3. 2019.

Přihlášku s programem v textové formě můžete stahovat zde.

 

Adresa: Česká buiatrická společnost, Palackého 1-3,  61242 Brno

Email: cebs@seznam.cz

 

Přihláška na podzimní seminář ČBS 2019