Srdečně Vás zveme na konferenci FVL VFU Brno a seminář ČBS. Akce se uskuteční v rámci oslav 100. výroční založení univerzity 10.11.2018

Téma semináře:

Management produkčního zdraví u skotu a malých přežvýkavců

Přihlášky a program semináře je již zveřejněn v sekci KONFERENCE.