Vážené kolegyně a vážení kolegové,


s potěšením Vám oznamujeme, že odborný seminář na téma „Vybrané chirurgické zákroky u přežvýkavců“ (který byl loni zrušen z důvodu koronavirové pandemie) se uskuteční dne 28. srpna 2021 v rámci výstavy Vetfair 2021.

Téma semináře:
Vybrané chirurgické zákroky u přežvýkavců v terénních podmínkách

Přihlášky a program naleznete na těchto webových stránkách v sekci semináře.

Těšíme se na brzkou shledanou.