Česká buiatrická společnost  (ČBS)

 

Je zájmové sdružení veterinárních  lékařů, studentů veterinární medicíny a dalších odborníků pracujících na úseku chovu a nemocí skotu.

Česká buiatrická společnost byla založena z iniciativy pracovníků Kliniky chorob přežvýkavců FVL VFU Brno  na ustavujícím sněmu 8. dubna 1998. Ustavující sněm se konal v Kongresovém centru BVV za účasti 142 veterinárních lékařů z praxe, veterinární fakulty  i zahraničních hostů z Německa a Velké Británie a to v rámci organizovaného semináře týkajícího se produkčních chorob skotu.  Na sněmu bylo zvoleno prezidium  společnost, prezident  společnosti a byly  projednány a schváleny stanovy  ČBS. Prezidentem ČBS byl zvolen prof. MVDr. B. Hofírek, DrSc.

ČBS se následně stala členem  Světové buatrické asociace (WBA) a začala rozvíjet kontakty s ostatními buiatrickými společnostmi ve světě. Aktivně se zapojila do spolupráce s buiatrickou asociací v Maďarsku, Rakousku, Německu, Polsku a Chorvatsku.  Připojila se k iniciativě organizování  Středoevropských buiatrických kongresů. V roce 2001 ČBS uspořádala  III. Středoevropský buiatrický kongres v Mílovy  další  – 11. kongres  se uskutečnil v Brně v roce 2010  a  16. Středoevropský buiatrický  kongres se uskutečnil v roce 2016 v Hradci Králové. Uvedené kongresy měly výbornou odbornou i společenskou úroveň a byly pozitivně hodnoceny domácími i zahraničními účastníky.

Posláním  České buiatrické společnosti je vzdělávání veterinárních lékařů, výměna zkušeností a rozvoj spolupráce se zahraničními veterinárními společnostmi a organizacemi.  ČBS organizuje každoročně 2 odborné semináře a to vždy v dubnu v rámci mezinárodní výstavy VETfair v Hradci Králové a v listopadu  na VFU Brno. Semináře jsou zaměřeny tematicky a vždy za účasti zahraničních přednášejících.  Členové  ČBS jsou pravidelně informováni o seminářích organizovaných v zahraničí a to jak o národních akcích, tak i o Středoevropských buiatrických kongresech, které se konají každoročně v jednotlivých zemích. Členové jsou informováni  i o  konání Světových buiatrických kongresů.  Je potěšitelné, že na uvedených kongresech naší členové prezentují svoje vědecké i praktické poznatky a rozvíjí odbornou spolupráci i společenské kontakty. Přeji si , aby se dál ČBS rozvíjela a byla platformou pro odborný růst a spolupráci veterinárních lékařů.

 

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM

prezident ČBS

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM

Prezident ČBS

MVDr. Ivo Tejnil

MVDr. Ivo Tejnil

Webmaster

Kontakt: Tejnili@vfu.cz