Česká buiatrická společnost


Česká buiatrická společnost z. s.

Česká buiatrická společnost z. s. je spolkem sdružujícím veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny a popřípadě další specialisty, kteří se zabývají zdravotní problematikou přežvýkavců.


Česká buiatrická společnost z. s. se svojí činností podílí zejména na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů – veterinárních lékařů a jiných specialistů.


Tyto cíle zajišťuje především:


Sdružováním veterinárních lékařů, kteří se zabývají problematikou zdraví a nemocí přežvýkavců.
Zajišťováním výměn poznatků a zkušeností mezi veterinárními lékaři a specialisty zabývajícími se zdravotní problematikou v chovech přežvýkavců.
Zajišťováním celoživotního vzdělávání svých členů.
Zprostředkováváním informací ze zahraničních periodik a odborných publikací. Zajišťováním kontaktů v národním i mezinárodním měřítku.
Organizováním odborných konferencí, seminářů a kurzů.
Vydavatelskou činností odborných publikací.


Posláním České buiatrické společnosti z. s. je:


Podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti veterinární medicíny přežvýkavců, jak v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nemocí přežvýkavců, tak i na úseku produkční a preventivní medicíny.
Dbát na dodržování etických zásad při výkonu veterinární činnosti.
Podílet se na zvyšování úrovně welfare a účinné prevenci v chovech přežvýkavců.
Vytvářet podmínky pro výměnu informací a také pro spolupráci s chovateli a jinými odbornými službami.


Česká buiatrická společnost z. s. navazuje na činnost České buiatrické společnosti, která byla založena z iniciativy Kliniky chorob přežvýkavců VFU Brno na ustavujícím sněmu dne 8. dubna 1998 v Brně.


Významnou činností České buiatrické společnosti z. s. je organizování odborných seminářů a konferencí v České republice a podpora účasti veterinárních lékařů na středoevropských a světových buiatrických kongresech.

Přihláška do ČBS


Členský příspěvek

Pro rok 2024 zaplaťte prosím členský příspěvek 500,- Kč

č.ú.: 6176247389/0800
VS: 2024
zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

ADRESA
Palackého třída 1946/1
Brno
612 00

EMAIL

cebs@seznam.cz