Česká buiatrická společnost


Přihláška na odborný seminář - Zdravotní problematika ovcí a koz


Účastnický poplatek

Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem: 1000,- Kč
Ostatní:                                                                  2500,- Kč
Studenti a důchodci:                                               400,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři a občerstvení.

Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS: 6176247389/0800,
variabilní symbol 20240413
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Přihlašujte se do 07. 04. 2024