Česká buiatrická společnost


Česká buiatrická společnost z. s.

Česká buiatrická společnost z. s. je spolkem sdružujícím veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny a popřípadě další specialisty, kteří se zabývají zdravotní problematikou přežvýkavců

Česká buiatrická společnost z. s. se svojí činností podílí zejména na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých

členů – veterinárních lékařů a jiných specialistů

Významnou činností České buiatrické společnosti z. s. je organizování odborných seminářů a konferencí v České republice a podpora účasti veterinárních lékařů na středoevropských a světových buiatrických kongresechZdravotní problematika ovcí akoz
13.04.2024 
HRADEC KRÁLOVÉ 
Vetfair

Členství ČBS pro rok 2024

Vážení kolegové a vážené kolegyně,
žádáme Vás o zaplacení členského příspěvku na rok 2024 ve výši 500,- Kč.